Sponsorer

ODENSE

BAROKFESTIVAL

 

SPONSORER OG ANDRE BIDRAGYDERE TIL

ODENSE BAROKFESTIVAL 2018:

 

 

Vor Frue Kirke, Odense samt Graabrødre Klosterkirke, Odense

 

Lægger smukke rammer, orgel, organist og akustik til koncerterne og bidrager desuden økonomisk.

 

 

Odense Kommune

 

Odense kommunes musikudvalg støtter økonomisk idet

Odense Barokfestival falder under Odense Kommunes kulturpolitik

 

 

Oticon Fonden

 

Bidrager økonomisk. Fonden støtter "samfundsgavnlige projekter

....der forbedrer livskvaliteten..gennem kulturelle projekter, der

involverer høresansen..."

 

Aage og Johanne Louis-Hansens Fond

 

Bidrager økonomisk. Fonden støtter almennyttige formål.

 

 

Knud Højgaards Fond

 

Bidrager økonomisk. Støtter almennyttige initiativer.

 

 

Augustinus Fonden

 

Bidrager økononisk. Støtter almen velgørende, humane,

kunstneriske og videnskabelige formål.

 

 

Sonning Fonden

 

Bidrager økonomisk. Støtter almennyttige kulturelle formål... musikformål...

herunder musikalske projekter og initiativer, der tilfører det danske

musikliv nye impulser...

 

 

Øreqvist

 

Barokmusik-entusiastisk speciallæge i øre-næse-halssygdomme, Svendborg.

Mener barokmusik er godt for ørerne og for helbredet. Bidrager økonomisk

 

 

Foreningen Tidlig Musik i Danmark

 

Foreningen arbejder for at fremme forståelsen og interessen for Tidlig Musik i Danmark

tidlig musik, herunder barokmusik, spillet på originalinstrumenter,

samt for viden om og forkskning vedr. opførelsespraksis.

Foreningen udgiver tidsskriftet, Custos.

 

 

Dansk-svensk Kulturfond

 

Støtter koncerten med Drottningholms Barockensemble

 

Fondet for dansk-svensk samarbejde

 

Støtter koncerten med Drottningholms Barockensemble

 

Stiftelsen Clara Lachmanns fond

 

Støtter koncerten med Drottningholms Barockensemble

 

Drottningholms Barockensemble og medstifter Lars Brolin

Takkes for stort arbejde med koncerttilrettelæggelse og godt samarbejde

 

 

Black Box Dance Company ved Marie Tani-Brolin

 

Takkes for stort arbejde med koncerttilrettelæggelse og godt samarbejde

 

Home

 

Bidrager økonomisk

 

 

Dansk Revision

 

Bidrager økonomisk

 

 

Atelier Graae

 

Bidrager økonomisk

 

 

 

Limbo Party

 

Bidrager til festivalen med praktisk hjælp, miljøvenlige festartikler m.m.

 

 

Easy Wine Skibhusvej 52, Odense

 

Sponserer vin til musikere og publikum efter koncerterne.

 

 

 

Samarbejdspartnere med ODENSE BAROKFESTIVAL 2017:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODENSE BAROKFESTIVAL takker varmt alle bidragydere og samarbejdspartnere

for velvillig støtte og engagement til glæde og gavn for Odense og Fyns kultur- og musikliv !

 

 

Odense Barokfestival drives alene ved frivillig arbejdskraft; de medvirkende profesionelle musikere aflønnes tarifmæssigt, men det er ikke hensigten, at festivalen skal generere noget overskud.

 

Alle virksomheder, institutioner og private som måtte ønske at støtte projektet,

er naturligvis meget velkomne til at kontakte os vedrørende bidrag.

 

 

 

 

 

Sponsorer ved ODENSE BAROKFESTIVAL 2017:

 

 

Odense Kommunes Musikudvalg Oticon Fonden Wilhelm Hansen Fonden Knud Højgaards Fond

 

Augustinus Fonden Øreqvist Foreningen for Tidlig Musik i Danmark Home Dansk Revision

 

Atelier Graae Limbo Party Easy Wine Vor Frue Kirke, Odense Strong 4 Life

 

 

 

 

 

Sponsorer ved ODENSE BAROKFESTIVAL 2016:

 

 

Odense Kommunes Musikudvalg Home Øreqvist Schiang Living Gallerie Rasmus

 

Easy Wine Vor Frue Kirke, Odense Private donorer

 

 

 

Odense Barokfestival, Linde Allé 9, DK-5230 Odense M. | e-mail: kontakt@odensebarokfestival.dk

www.odensebarokfestival.dk | CVR 37788384 | Bankkonto: reg. 2375 konto 6892366991

Copyright @ All Rights Reserved

Odense Barokfestival støttes af :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidlig Musik i Danmark

 

 

Vor Frue Kirke, Odense