ForsideOdense BarokfestivalPåskekoncerter

Passion for Barok

22. - 24. marts


Velkommen til Odense

BarokfestivalMusiklivet oplever en voksende strømning af ”tidlig musik”, heriblandt barokmusik, spillet på originale instrumenter og iht. historisk opførelsespraksis. Dette i en søgen efter at finde den autentiske klang og kerne, ikke bare hos "store" barokkomponister som J.S. Bach, G.F. Händel og G.P. Telemann, men også hos mange mindre kendte eller helt glemte komponister. Drivkraften er først og fremmest en berusende glæde og facination af den rigdom af herlig, energisk, iørefaldende og medrivende musik som blev til i denne periode.


Odense Barokfestival synes, det er et vigtigt projekt, og mener, at også Fyn og Odense skal have glæde af denne bevægelse i musiklivet. Arrangørerne af festivalen har ambitioner om at udbrede kendtskabet til den tidlige musik og barokmusikken gennem tilrettelæggelse af koncerter og koncertrækker med bidrag til et tidlig musik-miljø med høj kunstnerisk klasse og kvalitet.


God fornøjelse !

- Se koncertprogrammer under "Koncerter"

- Se stemningsbilleder fra Odense Barokfestival under "Media".

- Se mere baggrund under "Info".

-

Odense Barokfestivals små tekstvignetter om barokmusik:


Barokmusik gør noget ved dine følelser

Barokmusik er fuld af udtryk, saft og kraft og har evnen til at berøre og begejstre også et moderne publikum. Med rødder i antik retorikteori mente man også i barokken at klange påvirkede menneskets psyke. Den såkaldte ”affektlære” influerede på samtidens musikæstetik ved - gennem melodiske virkemidler, figurer og rytmer - at vække bestemte følelser og sindsstemninger - glæde, sorg, vrede og håb - hos lytteren.

Bliv berørt og begejstret ved Odense BarokfestivalBarokmusik som kunstart

Barokmusik er ligesom baroktidens andre kunstformer – arkitektur, skulptur, billedkunst, drama og litteratur – effekt- og grænsesøgende, søger at gribe og involvere modtageren og at vække beundring - for at iscenesætte og manifestere kongens (fyrstens) og kirkens autoritet.  Udtryksregistret omfatter inderlighed og sanselighed, spænding og stærke kontraster, dynamik og ornamention, storhed og pragt, til tider i overdådige, monumentale kunstværker og kompositioner.

 Hør tonekunst ved Odense BarokfestivalBarokmusikkens biografier

Komponisterne af barokkens musik levede vidt forskellige liv; nogles levned er velbeskrevet, andre næsten ukendt. Couperin var født ind i en musikfamilie, Telemann måtte spille i hemmelighed. En del læste jura, Vivaldi blev præsteviet, Cesti blev munk. Næsten alle var virtuose musikere. Nogle rejste rundt i Europa, Albinoni boede sit lange liv i Venedig. Schütz blev 87 år, Pergolesi var bare 26 år da han døde af tuberkulose. Nogle døde velhavende, Porpora ludfattig. Zelenka blev aldrig gift, Bach fik 22 børn med i alt 3 kvinder. Stradella blev knivdræbt af en jaloux adelsmand. Händel spiste for tre og kom sig over en blodprop, Vivaldi led af bronchitis, Bach og Händel blev blinde. Lully døde af infektion i et sår i sin fod, han havde fremkaldt med sin taktstok.

Mød komponisterne ved Odense BarokfestivalBarokmusik er dansemusik

Mange af satsformerne i barokmusikken udspringer af danse med rødder tilbage i folkelig bondekultur, men forvandledes gradvist og kulminerede som elegant dansekunst, som underholdning ved hoffet, ikke mindst i Frankrig. Efterhånden blev dansesatserne - allemande, courante, sarabande, gigue, gavotte, menuet, bourrée, air, passepied osv. - sat sammen i en bestemt rækkefølge – en suite - i reglen i par med danse i forskelligt tempo og taktart.Der er musik af både landlig/pastoral og fyrstelig karakter - for hyrder og hoffolk - når

Odense Barokfestival byder op til dansBarokmusikken står centralt i musikhistorien

Som stilperiode fulgte barokken renæssancen og gik siden over i klassikken. I barokperioden eksperimenterede komponisterne med form, stil og instrumenter og frembragte vigtige nyskabelser inden for både kirke-, teater- og kammermusik. Med nye kompositionsprincipper, som bl.a basso continuo og udvikling af dur/mol-tonalitet, udvidede barokmusikken størrelsen og kompleksiteten af vokale musikdramaer - operaen, arien, (kirke)kantaten, oratoriet og passionen. Også nye instrumentalformer som solokoncerten, sonaten og suiten blev etableret som musikalske genrer. Mange musikbegreber og -koncepter stammer fra barokken; f.eks. toccata, fuga og concerto grosso. Både komponister og musikere benyttede tiltagende musikalsk ornamentation og udviklede nye instrumentale spilletekniker. Odense Barokfestival præsenterer eksempler på mange af de barokke former.

Oplev det musikhistoriske sus ved Odense BarokfestivalBarokmusik til fest

Baroktidens mennesker vidste, hvordan man festede, og fest og fornøjelse var altid forbundet med musik. Ved hoffet kunne festlighederne i anledning af fødsler, dåb, bryllup, kroninger, statsbesøg, militær sejr osv. vare i op til flere uger. Der var f.eks. maskebal, dans, jagt, fyrværkeri, dramatiske turneringer, opera og overdådige tafler - og selvfølgelig musik, som spillede en vigtig rolle i det ”samlede kunstværk” i en storslået og spektakulær udstilling af majestætens herlighed og pragt…

Med sin klare, levende og energiske, dekorative og dramatiske karakter, egner barokkens musik sig fremragende til at fremkalde den rette stemning og effekt, der kan skabe underholdning og glæde!

Kom og fest med ved Odense BarokfestivalBarokmusik som magtsymbol

Det var ikke bare gennem deres pompøse slotte og haveanlæg, deres prægtige klædedragter og storslåede kunstværker, at baroktidens magthavere og enevældige monarker demonstrerede og iscenesatte deres magt og position. Som en del af hofkulturens luksuriøse kulturmanifestationer havde ethvert fyrstehof et orkester og søgte og igennem musik at imponere sine gæster. Instrumentalmusikken og operaen var på den måde ofte repræsentativ hofmusik, der med sin pragtudfoldelsesymboliserede aristokratiets selvforståelse og magt...

Oplev barokmusikkens storhed ved Odense Barokfestival


-