Sponsorer

SPONSORER OG ANDRE BIDRAGYDERE TIL

ODENSE BAROKFESTIVAL 2019:

 

 

Vor Frue Kirke, Graabrødre Klosterkirke, Dalum Kirke, Fredens Kirke og Fraugde Kirke

 

Lægger smukke rammer og akustik til koncerterne.

 

Statens Kunstfond

 

Danmarks største kunstfond, der arbejder for at give borgere i hele landet

kunstoplevelser af høj kvalitet og udvikle kunstnerisk talent.

 

 

Odense Kommune

 

Odense kommunes musikudvalg støtter økonomisk idet

Odense Barokfestival falder under Odense Kommunes kulturpolitik

 


William Demant Fonden


Fonden støtter samfundsgavnlige projekter ... projekter, der fremmer

kunst og kultur...Augustinus Fonden


Støtter almenvelgørende...kunstneriske formål 

Øreqvist

 

Barokmusik-entusiastisk speciallæge i øre-næse-halssygdomme, Svendborg.

Mener barokmusik er godt for ørerne og for helbredet. Bidrager økonomisk

 

 

Foreningen Tidlig Musik i Danmark

 

Foreningen arbejder for at fremme forståelsen og interessen for                        Tidlig Musik i Danmark

tidlig musik, herunder barokmusik, spillet på originalinstrumenter,

samt for viden om og forkskning vedr. opførelsespraksis.

Foreningen udgiver tidsskriftet, Custos.

 

 

Home

 

Bidrager økonomisk                                                                                                              Løgstrup & Thomsen

 

 

Dansk Revision

 

Bidrager økonomisk

 

 

Limbo Party

 

Bidrager til festivalen med praktisk hjælp, miljøvenlige festartikler m.m.

 

 

Easy Wine   Skibhusvej 52, Odense

 

Sponserer vin til musikere og publikum efter koncerterne.

 

 

 

 Samarbejdspartnere med ODENSE BAROKFESTIVAL 2019:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODENSE BAROKFESTIVAL takker varmt alle bidragydere og samarbejdspartnere

for velvillig støtte og engagement til glæde og gavn for Odense og Fyns kultur- og musikliv !

 

Odense Barokfestival drives alene ved frivillig arbejdskraft; de medvirkende profesionelle musikere aflønnes tarifmæssigt, men det er ikke hensigten, at festivalen skal generere noget overskud.

 

 

 

Sponsorer ved ODENSE BAROKFESTIVAL 2018:

 

 

Odense Kommunes Musikudvalg          Oticon Fonden          Aage og Johanne Louis-Hansens Fonden

 

Knud  Højgaards Fond          Augustinus Fonden         Sonning Fonden       Øreqvist          Foreningen Tidlig Musik i Danmark

         

Dansk-svensk Kulturfond         Fondet for dansk-svensk samarbejde          Stiftelsen Clara Lachmmanns Fond

 

Drottningholms Barockensemble          Home          Dansk Revision          Limbo Party          EasyWine

 

 

 

Sponsorer ved ODENSE BAROKFESTIVAL 2017:

 

 

Odense Kommunes Musikudvalg          Oticon Fonden          Wilhelm Hansen Fonden          Knud Højgaards Fond

 

Augustinus Fonden          Øreqvist          Foreningen for Tidlig Musik i Danmark          Home          Dansk Revision

 

Atelier Graae          Limbo Party          Easy Wine      Vor Frue Kirke, Odense          Strong 4 Life

 

 

 

Sponsorer ved ODENSE BAROKFESTIVAL 2016:

 

 

Odense Kommunes Musikudvalg          Home          Øreqvist          Schiang Living         Gallerie Rasmus

 

Easy Wine      Vor Frue Kirke, Odense          Private donorer