Info

Odense Barokfestival


Kvaliteterne, værdien og herligheden ved barokmusikrepertoiret udført på originale intrumenter og så vidt muligt efter original opførelsespraksis er ved at gå op for mange og vinde udbredelse mange steder i Europa. Også i Odense.

Den musikalske bevægelse, hvor barokmusik og tidlig musik spilles på originale instrumenter og med den (mindre) besætning, som musikken engang blev komponeret til, er nu også ved at få fodfæste i Odense. Over de sidste 2-3 årtier har entusiastiske musikere, større og mindre ensembler og orkestre rundt omkring i Europa (gen)opdaget og dyrket musikken fra den barokke periode dvs. fra  ca. 1600 til 1750. Alt sammen i en begejstring for og en søgen efter at finde den "originale" lyd - i hvert fald sådan som man forestiller sig den. Der eksperimenteres fortsat med denne finere, lettere og mere gennemsigtige klang, hvor strygeinstrumenternes tarmstrenge, buernes hestehår, cembaloets fjer og træblæsernes klapper gerne må høres. Der spilles i den oprindelige lavere stemning med a = 415 Hz. Med en større forståelse bl.a. af barokkens danse og tilhørende trin, søges musikkens historiske og "autentiske" spilletempi, betoniger, buestrøg og frasering. Barokmusikken er fuld af saft og kraft, hvilket går op for flere og flere. Periodens store komponister Bach, Händel, Vivaldi, Telemann, Purcell osv. "lever" og mange mindre kendte og helt glemte komponister genopdages, vækkes til live og spilles. Der "forskes" i barokmusikken på mange fronter. Instrumentmagere prøver at gennemskue konstruktionen af datidens - ofte flot dekorerede - instrumenter og kopiere dem. For selvom den tidlige musik lå i dvale i flere hundrede år, stammer nogle af de fineste instrumenter, som verden nogensiden har set, fra fremragende instrumentbyggere fra barokkens Norditalien. Nodemateriale findens frem, opdages og trykkes. Koncerter og festivaler spirer frem og tilgængeligheden af fine CD-indspildninger øges.


Også i Danmark spirer flere ensembler frem med speciale i barokmusik. Concerto Copenhagen, der i 2016 ffejrede 25 års jubilæum, er en meget fornem eksponent for denne musikalske bevægelse. Her dyrkes disse musikalske idéer på højeste internationale niveau. Flere steder i landet vokser deraf også ”tidlig musik”- festivaler frem, f.eks. NEMF i Næstved, Gentofte Barokdage, og Midsommerbarok på Frederiksberg.

Interessen, vigtigheden og betydningen af den tidlige musik har også vakt genlyd på landets musikkonservatorier, hvor man på det Kgl. Danske Musikkonservatorium i København kan studere ”tidlig musik”.


I 2016 kunne den første Odense Barokfestival åbne for et begejstret odenseansk og fynsk publikum ved i alt tre velbesøgte koncerter. Potentialet og mulighederne i det rige barokmusikrepertoire er meget stort - ikke mindst når det  opføres "live" på de originale instrumenter og spilles efter de autentiske principper...


Evaristo Baschenis

1617-1677

"Musikinstrumenter"

Olie på lærred

Royal Museum of Fine Arts, Belgien